Phí dịch vụ: 998: 3.000đ/tin nhắn; Hỗ trợ: 18001255