DHD: Khoa Du lịch - Đại học Huế

Xuất bản: 08:54, Thứ Sáu, 03/06/2011, [GMT+7]
.

Chuyên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Hồ sơ ĐK

Tỉ lệ “chọi”

KHOA DU LỊCH

 

 

 

Du lịch học

100

891

8,91

Quản trị kinh doanh

300

1131

3,77

.
.
.