QHX: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Xuất bản: 16:11, Thứ Năm, 02/06/2011, [GMT+7]
.

Tên trường/ngành, chuyên ngành học

Chỉ tiêu

Hồ sơ ĐK

Tỉ lệ “chọi”

TOÀN BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

5.500

29.370

5,34

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1.400

5.950

4,25

- Tâm lí học

80

579

 

- Khoa học quản lí

110

406

 

- Xã hội học

70

227

 

- Triết học

70

75

 

- Chính trị học

70

179

 

- Công tác xã hội

70

382

 

- Văn học

100

213

 

- Ngôn ngữ học

60

80

 

- Lịch sử

100

201

 

- Báo chí

100

1.210

 

- Thông tin - Thư viện

60

83

 

- Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

70

673

 

- Đông phương học

120

401

 

- Quốc tế học

80

349

 

- Du lịch học

90

519

 

- Hán Nôm

30

63

 

- Nhân học

60

45

 

- Việt Nam học

60

265

 

.
.