QHE: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Xuất bản: 16:13, Thứ Năm, 02/06/2011, [GMT+7]
.

Tên trường/ngành, chuyên ngành học

Chỉ tiêu

Hồ sơ ĐK

Tỉ lệ “chọi”

TOÀN BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

5.500

29.370

5,34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

430

4.510

10,49

- Kinh tế

50

259

 

- Kinh tế quốc tế

100

511

 

- Quản trị kinh doanh

60

690

 

- Tài chính - Ngân hàng

110

1.601

 

- Kinh tế phát triển

60

268

 

- Kế toán

50

1.181

 

.
.