QSQ: Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp. HCM

Xuất bản: 17:05, Thứ Năm, 02/06/2011, [GMT+7]
.

Trường/ngành

 

Khối thi

 

Hồ sơ

đăng ký

Chỉ tiêu

Tỷ lệ “chọi”

ĐH QUỐC TẾ (QSQ)

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng

 

 

 

- Công nghệ thông tin

A

129

70

1,84

- Khoa học máy tính

A

9

20

0,45

- Quản trị kinh doanh

A

1130

250

4,52

D1

- Công nghệ sinh học

A

295

110

2,68

B

D1

 

 

- Điện tử viễn thông

A

68

60

1,1

- Kĩ thuật hệ thống công nghiệp

A

34

40

0,85

D1

 

 

- Kĩ thuật y sinh

A

136

40

3,4

B

 

 

- Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

A

11

20

0,55

B

D1

 

- Công nghệ thực phẩm

A

202

40

5,05

B

D1

- Tài chính - ngân hàng

A

620

120

5,1

D1

- Kỹ thuật xây dựng

A

27

30

0,9

.
.