DHS: Đại học Sư phạm - ĐH Huế

Xuất bản: 09:20, Thứ Ba, 03/07/2012, [GMT+7]
.
Trường/Ngành Tổng số hồ sơ ĐKDT Chỉ tiêu Tỷ lệ chọi
Đại học Sư phạm - ĐH Huế
- Giáo dục mầm non 1076 220 1/4,89
- Giáo dục tiểu học 2232 220 1/10,15
- Giáo dục chính trị 91 60 1/1,52
- Giáo dục quốc phòng - An ninh 46 60 1/0,77
- SP Toán 712 150 1/4,75
- SP Tin học 168 100 1/1,68
- SP Vật lý 741 180 1/4,12
- SP Hóa học 1383 120 1/11,53
- SP Sinh học 340 60 1/5,67
- SP Kỹ thuật công nghiệp 29 50 1/0,58
- SP Kỹ thuật nông nghiệp 37 50 1/0,74
- SP Ngữ văn 768 220 1/3,49
- SP Lịch sử 295 150 1/1,97
- SP Địa lý 512 150 1/3,41
- SP Tâm lý học giáo dục 45 50 1/0,9

 

.
.
.