Các trường đại học không phải thi 3 chung

Các trường đại học không phải thi 3 chung

Xuất bản: 17:38, Thứ Năm, 12/12/2013, [GMT+7]
.

Thực hiện đúng Điều 34, Luật Giáo dục đại học, từ năm 2014 các trường đại học, cao đẳng sẽ được tự chủ trong tuyển sinh.

Dự thảo công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 vừa được ban hành vào ngày hôm nay (12/12) để lấy ý kiến rộng rãi của xã hội, trong đó có giáo viên, cán bộ, các trường đại học.

Như vậy, các trường đại học, cao đẳng sẽ được tự chủ tuyển sinh riêng từ năm 2014, vấn đề các trường có nhu cầu tuyển sinh phải trình đề án với Bộ GD&ĐT trước ngày 10/2/2014 và phải được Bộ xác nhận là đề án này đảm bảo đạt yêu cầu.

Cụ thể, trong đề án tuyển sinh riêng của các trường cần đảm bảo các nôi dung: Mục đích, nguyên tắc lựa chọn phương án này. Với phương thức tuyển sinh này, các trường có thể lựa chọn và quyết định phương thức tuyển sinh theo quy định của Luật giáo dục đại học: Có thể thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai.

Tuyển sinh năm 2014. (Ảnh: Lê Hiếu).
Tuyển sinh năm 2014. (Ảnh: Lê Hiếu).

Với các trường kết hợp cả hai phương thức thi và xét tuyển cần có: Điều kiện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, quy định rõ mức tối thiểu để đảm bảo chất lượng. Ngoài ba phương thức tuyển theo quy định thì các trường có thể bổ sung thêm các hình thức kiểm tra thông qua phỏng vấn, viết luận, thực hành, kiểm tra năng khiếu…

Dự thảo cũng nói rõ, các trường muốn tổ chức thi riêng mà chưa đáp ứng được yêu cầu thì có thể tham gia thi ba chung do Bộ tổ chức, hoặc thỏa thuận với trường có đề án tuyển sinh phù hợp đã được Bộ GD&ĐT xác nhận để tổ chức thi tuyển sinh theo đề án của trường đó. Mỗi trường chỉ quyết định được một trong ba phương án trên.

Các trường tổ chức tuyển sinh riêng không sử dụng kết quả thi của kỳ thi ba chung. Các trường chỉ tổ chức tuyển sinh riêng tối đa 2 lần/năm vào thời gian do Bộ quy định.

Kết quả thi của thí sinh chỉ có giá trị xét tuyển vào các trường tổ chức thi tuyển sinh theo cùng đề án, không có giá trị xét tuyển sang trường khác. Các trường cũng có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành, những khoa, ngành tuyển sinh riêng thì không sử dụng kết quả của kỳ thi ba chung.

Dự kiến, trong thời gian tới khi Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thì mọi vấn đề về công tác tuyển sinh năm 2014 sẽ được xin ý kiến và thông qua.

5 yêu cầu đối với các trường lựa chọn phương thức tuyển sinh riêng

Thứ nhất các trường không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, giáo viên của nhà trường tổ chức luyện thi.

Thứ hai, các trường tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, không để phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Thứ ba, thực hiện chế độ thôn tin kịp thời và báo cáo kết quả sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh riêng theo quy định.

Thứ tư, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thứ năm, công bố rộng rãi phương thức tuyển sinh của nhà trường để thí sinh, phụ huynh và xã hội giám sát.

Theo Bùi Trang
Zing

.
.
.